สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ Kingdom Worshipper! ครับ

มีคนมากมายทั่วโลกที่มีความปรารถนาและได้พากเพียรอธิษฐานอยากจะเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้าร่วมกัน เป็นเสียงเดียวกัน ด้วยหัวใจเดียวกัน ผมเชื่อว่าพระเจ้าเองก็ทรงปรารถนาที่จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย พระองค์จึงได้ใส่หัวใจที่รักการนมัสการให้กับคนไทย ซึ่งแน่นอนว่าพระองค์เองก็ได้มีแผนการที่ดีเลิศสำหรับคนไทยที่จะเป็นชนชาติแห่งการนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้

ผมเชื่อว่านี่คือเวลาของพระเจ้าที่จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับการนมัสการพระเจ้าของคนไทย พระเจ้าต้องการเปิดตาและเปิดใจเราให้เข้าไปสู่มิติที่ลึกซึ้งขึ้นในการนมัสการพระเจ้า เพื่อที่เราและประเทศไทยจะได้สัมผัสกับพลังอำนาจของพระเจ้าผ่านทางการนมัสการอย่างที่ไม่เคยได้มีประสบการณ์มาก่อน เราจะได้เห็นการนมัสการที่สดใหม่ บทเพลงใหม่ๆที่หลั่งไหลออกมาเป็นเสียงแห่งคำสรรเสริญและอธิษฐานจากถ้อยคำของคนไทยด้วยกันเอง เราจะไม่ต้องวิ่งไล่การเคลื่อนไหวของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในที่อื่นๆและพยายามจะนำมาทำซ้ำในเมืองไทยอีกต่อไป แต่เราจะได้เห็นคนจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาเมืองไทยเพื่อมีประสบการณ์กับการนมัสการที่แตกต่างออกไปจากที่อื่น

ผมอธิษฐานขอให้เนื้อหาและทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงหรือบทความที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนให้ความฝันของคริสเตียนไทย และความฝันของพระเจ้านั้นจะเกิดขึ้นและสำเร็จเป็นจริงในประเทศไทย ดังที่พระเยซูได้สอนให้เราอธิษฐานไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้้งอยู่ ขอให้นำ้พระทัยของพระองค์สำเร็จ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลก”