คำอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

เพลงที่ 3 ในโปรเจ็คท์ New Season ของ W501 เพลงนี้เริ่มแต่งขึ้นครั้งแรกในช่วงปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ปี 2017 ด้วยความตั้งใจที่อยากจะมีเพลงนมัสการที่มีกลิ่นของความเป็นไทยและอยู่ด้วย...
ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

เพลงที่ 2 ในโปรเจ็คท์ New Season ของ W501 ซึ่งผมได้มีส่วนร่วมในการแต่งและร้องบันทึกเสียงทั้งหมด 3 เพลงด้วยกัน เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้อพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่ 30:11-12 ‘พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์เป็นการเต้นรำ...
นามอัศจรรย์

นามอัศจรรย์

‘ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” – กิจการ 4:12 เพลงนี้พูดถึงหลักข้อเชื่อพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตของคริสเตียนทุกคน...
ข้าจึงสรรเสริญ

ข้าจึงสรรเสริญ

ข้าจึงสรรเสริญ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง: เมธา เกรียงปริญญากิจ ร้องนำ: นภารัตน์ ลิขิตกุล ชีวิตของปุ๋ย นภารัตน์ ลิขิตกุล ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวกับพระเจ้ามาอย่างยาวนาน และสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดได้ยืนยันกับเธอว่า พระเจ้าทรงรักเธอ ทรงดูแล...
ข้าเป็นของพระองค์

ข้าเป็นของพระองค์

ข้าเป็นของพระองค์ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : เมธา เกรียงปริญญากิจ ร้องนำ: กิตติคุณ พรสุวรรณ ไม่ใช่เพราะเราเลือกพระองค์ แต่เป็นเพราะพระองค์ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก พระองค์เป็นฝ่ายรักเราก่อน…และพระองค์เฝ้ารอให้เรารับความรักนั้น…ในวันที่เรารับเชื่อ...