เสียงแห่งความยินดี

หัวใจอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น Kingdom Worshipper! นั้นคือความคิดและจุดสนใจของการนมัสการที่อยู่นอกเหนือกรอบเล็กๆ ของชีวิตตัวเอง แต่มีความเชื่อว่าการสรรเสริญของเรานั้นสามารถส่งผลออกไปภายนอก ไปยังคนรอบข้างคุณ และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในที่ๆ คุณอยู่ได้!...