พระองค์แบกรับไว้

เพลงนี้แต่งขึ้น เป็นการตอบสนองต่อคำเทศนาของอาจารย์ Chee Kang Seng ในเช้าวันอาทิตย์หนึ่งที่คริสตจักร Living Streams เนื้อหานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องพื้นๆ แต่ขณะเดียวกันผมกลับรู้สึกว่าถ้อยคำนี้มีความหมายกับผมเป็นพิเศษในเช้าวันนั้น...
สุดหัวใจ

สุดหัวใจ

  มีเหตุผลมากมายที่คนๆหนึ่งจะเข้ามาสรรเสริญพระเจ้า และเป็นสิ่งดีที่เราจะสรรเสริญพระองค์สำหรับทุกๆสิ่ง แต่ว่าสิ่งต่างๆในชีวิตนั้นก็มักจะเข้ามาและผ่านเลยไปอยู่เสมอ และเราเองก็ต้องระวังไม่ให้แรงจูงใจในการสรรเสริญพระเจ้าของเราไปขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้น...