เราคงจะคุ้นเคยกันดีกับพระคำที่พระเจ้าตรัสว่า “จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้า” แต่ในชีวิตจริง เรากลับพบว่าการอยู่นิ่งเฉยๆ นั้นช่างเป็นเรื่องยากและฝืนธรรมชาติของเราเหลือเกิน

แต่ตอนนี้ผมอยากจะขออนุญาตชวนคุณให้อยู่เฉยๆ ซัก 5 นาที คุณอาจจะนั่งเฉยๆ หรือนอนลงก็ได้ ให้พระเจ้าได้สัมผัสคุณด้วยความรักผ่านทางบทเพลงนี้ ถ้าคุณกำลังเหน็ดเหนื่อยจากอะไรก็ตาม คุณอาจจะกำลังดิ้นรนต่อสู้อะไรซักอย่าง หรือคุณเพียงรู้สึกต้องการใครสักคนที่จะรักคุณในตอนนี้ ผมขออนุญาตให้เพลงนี้ได้เป็นสื่อหนึ่งที่จะนำคุณกลับมาอยู่ในความรักของพระเจ้าอีกสักครั้งครับ

“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา  และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:28-30)

แม่น้ำแห่งพระคุณ

คำร้อง/ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ
Verse:
ข้ามอบวางทุกอย่างลง ภาระที่หนักล้น
ข้านอนหยุดพัก ให้รักพระองค์โอบอุ้มไว้
จิตใจที่โหยอ่อนแรง ให้พระองค์ได้เปลี่ยนแปลง
โอบกอดตัวข้าไว้ ให้อยู่ในรักที่มั่นคง

Chorus:
ให้ข้าอยู่ในแม่น้ำ… แม่น้ำแห่งพระสิริ
ให้ข้าอยู่ในแม่น้ำ… แม่น้ำแห่งพระเมตตา
ให้ใจที่เหน็ดเหนื่อยล้า ได้อิ่มเอิบด้วยความรัก
ได้หยุดและผ่อนพัก อยู่ในแม่น้ำแห่งพระคุณ