การนมัสการที่แท้จริงนั้น จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง มีประโยคที่บอกว่า “ถ้าเรานมัสการใคร เราก็จะเป็นเหมือนผู้นั้น” ถ้าเรานมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และบริสุทธิ์​ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีคุณลักษณะที่เหมือนพระเจ้ามากขึ้น ขอให้บทเพลงนี้เป็นคำอธิษฐานที่ให้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทั้งสิ้นจากภายใน ให้สารพัดสิ่งเก่าๆ ได้หลุดล่วงไปกันทุกคนครับ

ไม่เหมือนเดิม

คำร้อง: เมธา เกรียงปริญญากิจ
ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ / Daniel Kim

Verse:
ชีวิตของฉัน เป็นของพระคริสต์ โปรดทรงสร้างใจใหม่
ความคิดของฉัน โปรดรับเอาไว้ เปลี่ยนแปลงข้างในใหม่

Pre Chorus:
ให้พระองค์ผู้เดียว เข้ามาครอบครองหมดใจ
จากนี้ไปไม่มีอะไร อาจมาเทียบแทนพระองค์

Chorus:
ขอทรงสร้างชีวิตฉันใหม่ ขอให้เป็นไปตามปรารถนา
ของพระองค์ผู้เดียว ที่ฉันเดินตาม ให้งดงามจากใจในวันนี้
ขอทรงพลิก-ฟื้นหัวใจ สิ่งเดิมๆ ให้ล่วงหลุดลับไป
ไม่เหมือนเดิมอีกเลยจากวันนี้
วันที่ฉันจะยอมให้พระองค์เปลี่ยนหัวใจ