พี่เลี้ยงคนหนึ่งของผมเคยให้คำแนะนำเรื่องการรับใช้พระเจ้าเอาไว้ว่า “เราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าภายใต้ภาวะแห่งการพักสงบ” ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทำอย่างนั้น ที่เราจะยอมถ่อมตัวของเราลง หยุดทำสิ่งต่างๆตามกำลังความคิดของเรา และยอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง พระองค์ตรัสไว้ว่า “จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้า” (สดุดี 46:10)

สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นผ่านทางการนมัสการคือการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้า และพักสงบอยู่ต่อหน้าพระองค์ ผมหวังว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสหยุดพักและยอมให้พระองค์ได้ทำกิจของพระองค์และเสริมเรี่ยวแรงเราใหม่ เพื่อเราจะบินขึ้นไปให้สูงขึ้นกว่าเดิมในการดำเนินชีวิตของเราครับ

ข้าขอวางใจ

คำร้อง/ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ

Verse:
ถ่อมใจลง ต่อพระเจ้าผู้เปี่ยมรักมั่นคง
ในพระองค์ ข้าขอวางใจ
ฟังเสียง พระองค์เรียกให้ข้าเฝ้าคอย
เพื่อพระองค์ จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่

Pre Chorus:
พระเยซู ข้าเชื่อวางใจพระองค์
พระเยซู ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์

Chorus:
ให้ข้าพึ่งพิงในความรัก
ให้ข้าพักสงบในอ้อมแขนของพระองค์
จิตใจข้ามั่นคง อยู่ในความเข้มแข็ง
ในพระองค์ ป้อมปราการ ที่ลี้ภัย…​ข้าวางใจพระองค์

Album Track:
ร้องโดย ก้อย – ชิดชนก มัญชุรัตน์