มีอยู่บทเพลงหนึ่งที่ผมแต่งไว้ค่อนข้างนานพอสมควร ตั้งแต่ปี 2003 คือเพลง “ขอพระวิญญาณสถิต” เพลงนี้มีความสำคัญคือเป็นเพลงนมัสการเพลงสุดท้ายที่ผมแต่งขึ้นมาก่อนที่จะแต่งเพลงนมัสการไม่ออกไปถึงเกือบ 7 ปี!

เพลงนี้เข้ามาในขณะที่ผมกำลังเตรียมตัวเลือกเพลงที่จะซ้อมกับทีมนมัสการของคริสตจักรใจสมานสำหรับวันอาทิตย์หนึ่ง วันนั้นผมได้เลือกใช้เพลง All Who Are Thirsty หรือที่แปลเป็นไทยว่า “ผู้หิวกระหาย” ซึ่งท่อน Chorus ของเพลงนี้จะจบลงที่ประโยคที่ร้องว่า “เชิญองค์พระวิญญาณ…เชิญองค์พระวิญญาณ”

ผมหยุดถามตัวเองขณะนั้นว่า เมื่อเราร้องว่า “เชิญองค์พระวิญญาณ” นั้น เรากำลังหมายความว่าอะไร เราแค่เชิญพระองค์มาเฉยๆงั้นหรือ ถ้าพระองค์มาแล้ว เราน่าจะให้พระองค์ได้ทำอะไรซักอย่างหนึ่งในชีวิตของเราดีไหม ในวินาทีนั้น ผมไม่ได้มีความคิดหรือวางแผนว่าจะแต่งเพลงมาก่อนเลย แต่ก็เอื้อมตัวไปที่คีย์บอร์ด แล้วก็เริ่มจิ้มคอร์ดลงไป แล้วประโยคแรกก็เข้ามาในความคิด “พระวิญญาณ… เมื่อเราร้องเชิญพระองค์มาสถิต” หลังจากนั้น ผมจำไม่ได้ว่าใช้เวลาแค่ไหน รู้แต่ว่าประโยคแต่ละประโยคก็ไหลลื่นเข้ามาอย่างรวดเร็วมาก จนจบเป็นเพลงนี้ภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง…

2 โครินธ์ 3:17-18 “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ที่ใดมีพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่นั่นก็มีเสรีภาพ และเราทั้งหลายผู้ไม่มีผ้าคลุมหน้าล้วนสะท้อนพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า เรากำลังรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์ด้วยรัศมีที่เพิ่มพูนขึ้นทุกที อันเป็นรัศมีซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ”

ขอพระวิญญาณสถิต

คำร้อง/ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ

Verse:
พระวิญญาณ เมื่อเราร้องเชิญพระองค์มาสถิต
นำเราชิด ใกล้หัวใจของพระบิดา
และนี่เป็นเสียงเพลงคร่ำครวญของเรา
เราไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิม

Chorus:
ขอพระวิญญาณสถิต สัมผัสชีวิตของเรา
ขอองค์พระเยซูคริสต์ โปรดเจิมชีวิตของเรา
ให้เราได้ก้าวไป จากพระสิริสู่พระสิริ
ให้เรามีชีวิตใหม่ มีหัวใจอย่างพระองค์

หลังจากนั้นหลายปี เมื่อผมมาร่วมบุกเบิกคริสตจักรนิวซองกรุงเทพ เพื่อนชาวเกาหลีสัญชาติอเมริกันของผมซึ่งเป็นผู้นำนมัสการที่ผมประทับใจมากคนหนึ่ง ก็ได้ช่วยเขียนเพลงนี้ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้ครับ

English Version [by Daniel Kim]

“Come Holy Spirit Come”

Verse:
Here I am, Holy Spirit come meet me here
Bring me near, Father hold me close to your heart
And hear the song deep within my heart
That I will never be the same

Chorus:
Come Holy Spirit come, Your touch restore my life
Come Jesus set me free, release me with your power
Control me, Change me, to who you are in Glory
Give me a new life now, I want a heart like yours