แท่นบูชา

แท่นบูชา

Backing Track ชาร์ลส์ โทมัส สตัดด์ มิชชั่นนารีคนสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า ‘ถ้าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าและสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้า ถ้าเช่นนั้นก็ไม่มีเครื่องถวายบูชาใดๆ ที่จะมากเกินไปสำหรับข้าพเจ้าที่จะทำให้กับพระองค์’...
ให้ข้าได้หายดี

ให้ข้าได้หายดี

Backing Track บทเพลงที่จะเป็นดั่งคำอธิษฐานแห่งความเชื่อ สำหรับทุกคนที่ปรารถนาการเยียวยารักษาจากพระเจ้า สำหรับทุกร่างกายและจิตใจ เพื่อคุณจะสามารถรับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำ “สำเร็จแล้ว” เพื่อคุณบนไม้กางเขน...
ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ

ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ

Backing Track เพลงนี้ได้แต่งขึ้นมาจากข้อพระคัมภีร์ในสดุดี 42:5 ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์หลักข้อหนึ่งในชีวิตของผม ที่จะใช้หนุนใจตัวเองทุกครั้งในยามที่ทุกข์ใจ หรือเหนื่อยล้าจนจิตใจไม่อยากนมัสการพระเจ้า ทุกๆ ครั้งที่รู้สึกเช่นนี้ ผมจะบอกกับตัวเองว่า  ...
คำอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

เพลงที่ 3 ในโปรเจ็คท์ New Season ของ W501 เพลงนี้เริ่มแต่งขึ้นครั้งแรกในช่วงปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ปี 2017 ด้วยความตั้งใจที่อยากจะมีเพลงนมัสการที่มีกลิ่นของความเป็นไทยและอยู่ด้วย...
ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

เพลงที่ 2 ในโปรเจ็คท์ New Season ของ W501 ซึ่งผมได้มีส่วนร่วมในการแต่งและร้องบันทึกเสียงทั้งหมด 3 เพลงด้วยกัน เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้อพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่ 30:11-12 ‘พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์เป็นการเต้นรำ...
นามอัศจรรย์

นามอัศจรรย์

‘ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” – กิจการ 4:12 เพลงนี้พูดถึงหลักข้อเชื่อพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตของคริสเตียนทุกคน...