การสรรเสริญพระเจ้าทำให้เราได้ละสายตาจากสิ่งรอบข้าง ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ กลับมามองดูที่พระเจ้าอย่างท่ีพระองค์เป็น…
แน่นอนว่าพระเจ้าไม่เคยต้องการคำสรรเสริญของเรา การสรรเสริญของเราไม่ได้ทำให้พระเจ้าใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลง แต่พระเจ้าต้องการให้เราสรรเสริญพระองค์เพื่อว่าพระองค์นั้นจะยิ่งใหญ่ขึ้นในความคิดและในชีวิตของเราเอง เมื่อเราเริ่มต้นเปล่งเสียงและประกาศออกมาว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่ง อยู่เหนือปัญหา อุปสรรค และสิ่งต่างๆ ที่เรามองเห็นอยู่เบื้องหน้าด้วยตาของเรานั้น ความเชื่อของเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นและพร้อมที่จะให้พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเรา

เหนือทุกสิ่ง

คำร้อง/ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ

Verse 1:
พระเจ้านิรันดร์ ผู้สร้างสรรค์
ทรงความซื่อตรง มั่นคงทุกวัน
ผู้ครอบครอง ในสวรรค์
และแผ่นดินสรรเสริญความยิ่งใหญ่

Pre Chorus:
และในโลกนี้ไม่มีผู้ใด อาจเทียบกับพระเจ้าผู้ครอง

Chorus:
เหนือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ เหนือพสุธา
คือพระเจ้าที่ฉันจะรักและบูชา
เหนือความตายและความบาป เหนือความมืดที่เข้ามา
เหนือความจริงที่ฉันมองเห็นได้ด้วยตา ทรงอยู่เหนือโลกา

Verse 2:
ให้คืนและวัน ในชีวิตฉัน
ประกาศถึงรัก แสนอัศจรรย์
พระเจ้าผู้ครอง ทรงอยู่ในฉัน
ประทานความฝัน ให้ชีวิตใหม่

Album Track:
ร้องโดย คิง – พัลลภ ทิมา, ก้อย – ชิดชนก มัญชุรัตน์