รู้จักกับ อ.เมธา เกรียงปริญญากิจ

อ.เมธา เกรียงปริญญากิจ

ผู้นำนมัสการ, นักแต่งเพลง, ศิษยาภิบาลด้านการนมัสการคริสตจักร Living Streams

เมธา เกรียงปริญญากิจ จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก เอกการประพันธ์เพลง และได้เริ่มต้นรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในตำแหน่งศิษยาภิบาลด้านการนมัสการทันทีหลังจากจบการศึกษาในปี 1999 ที่ คริสตจักรใจสมาน ระหว่างที่รับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริสตจักรใจสมานนั้น เมธา ได้มีโอกาสไปศึกษาพระคัมภีร์ต่อที่ Theological Centre for Asia ประเทศสิงคโปร์ ในหลักสูตร Certificate of Pastoral Ministry (หลักสูตรการเป็นศิษยาภิบาล) และร่วมรับใช้พร้อมกับเรียนรู้ด้านการดูแลพัฒนาทีมนมัสการที่คริสตจักร Trinity Christian Centre นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสไปรับการอบรมในหลักสูตร Nehemiah School of Ministry ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดจากผู้รับใช้พระเจ้าในระดับนานาชาติหลายๆท่าน เช่น Bill Johnson, Henry Madava, Heidi Baker, Walter Heinderich ทำให้ได้รับการเปิดมุมมองไปสู่การรับใช้พระเจ้าในมิติที่กว้างขึ้น

เมธา เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการแปลและแต่งบทเพลงนมัสการหลายเพลง ที่คริสตจักรไทยใช้ในการร้องสรรเสริญนมัสการพระเจ้าอย่างแพร่หลาย เช่นเพลง ราชาแห่งดวงใจ, สิ่งเดียว, ขอพระวิญญาณสถิต, ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่, คริสตมาสที่มีความหมาย ฯลฯ และเป็นนักแต่งเพลงคนหนึ่งในกลุ่ม W501

ปัจจุบันเมธา เป็นศิษยาภิบาลด้านการนมัสการ และศิษยาภิบาลอนุชน ประจำคริสตจักร Living Streams รวมทั้งเป็นวิทยากรในหัวข้อการนมัสการและเป็นผู้นำนมัสการรับเชิญให้กับคริสตจักรและการประชุมคริสเตียนต่างๆ

เมธามีความฝันที่จะเห็นการนมัสการพระเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางคนไทย การนมัสการที่เต็มไปด้วยพลัง, เป็นเอกลักษณ์และเป็นการนมัสการที่จะไม่มีพรมแดนของคำว่าคริสตจักรหรือศาสนามาขวางกั้นอีกต่อไป