ข้าจึงสรรเสริญ

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง: เมธา เกรียงปริญญากิจ
ร้องนำ: นภารัตน์ ลิขิตกุล

ชีวิตของปุ๋ย นภารัตน์ ลิขิตกุล ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวกับพระเจ้ามาอย่างยาวนาน และสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดได้ยืนยันกับเธอว่า พระเจ้าทรงรักเธอ ทรงดูแล ทรงอยู่ด้วยในทุกสถานการณ์ และทรงเป็นความหวังที่ไม่มีวันเสื่อมสูญ วันนี้เธอคือผู้ใหญ่อีกหนึ่งคนที่จะมายืนยันถึงความรักอันมั่นคงของพระเจ้าผ่านบทเพลงที่แสนอ่อนหวานนี้

โป๋ เมธา ได้บรรจงเขียนเพลงนี้ขึ้นให้กับปุ๋ยโดยเฉพาะ เพราะเขารู้ดีว่าประสบการณ์ของเธอคือคำพยานที่จะช่วยหนุนใจให้พี่น้องมีความเชื่อที่มั่นคงยิ่งขึ้น อาจมีหลายครั้งที่เราหวั่นไหว แต่มั่นใจเถิดว่าถ้าพระเจ้าประคับประคองดูแลปุ๋ยมาได้จนวันนี้…พระองค์ก็จะทรงดูแลคุณตลอดไปเช่นกัน