ทำนองและเนื้อเพลงในท่อน Chorus สองสามประโยคแรกของเพลงนี้อยู่ดีๆก็ไหลเข้ามาในความคิดแบบไม่ทันตั้งตัว หลังจากช่วงเวลาเกือบ 7 ปีที่พยายามเหลือเกินในการแต่งเพลงนมัสการอย่างไร้ผล และนี่คือเพลงแรกในรอบ 7 ปีที่พระเจ้าได้เปิดความคิดของผมให้กลับมาแต่งเพลงนมัสการออกอีกครั้งหนึ่ง

เพียงหนึ่งวันก่อนหน้านั้น ในวันอาทิตย์​ อ.ผู้เทศนาที่โบสถ์ของผมได้สอนว่า ถ้าอยากรู้เวลาของพระเจ้า ให้สังเกตุเหตุการณ์ในประเทศอิสราเอล เพราะว่านั่นคือชนชาติของพระเจ้า และคำพยากรณ์ต่างๆ ในพระคัมภีร์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศนี้ และในปี 2010 นี้ ตามปฎิทินของฮีบรูคืออยู่ในปีที่ 5770 ซึ่งนักวิชาการได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นปีที่มีความสำคัญมากๆ และแม้แต่ตัวพยัญชนะที่เขียนว่า 5770 นี้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญด้วย ความหมายของพยัญชนะหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในคำว่ 5770 นี้คือคำว่า “มองเห็น” โดยเหล่านักอธิษฐานนั้นเชื่อเหมือนกันว่า ปีนี้คือปีที่พระเจ้าจะทรงทอดพระเนตรเป็นพิเศษอยู่เหนือผู้ชอบธรรมและแผ่นดินโลก คำถามก็คือว่า เมื่อพระเจ้ากำลังมองดูเราและพร้อมจะกระทำสิ่งใหญ่นั้น เราเองพร้อมไหมที่จะมองดูที่พระองค์ และลงมือกระทำตามสิ่งที่พระองค์ปรารถนา

เพลงนี้ถูกแต่งออกมาเป็นเหมือนการตอบสนองต่อถ้อยคำนั้น เป็นคำอธิษฐานว่า “พระเจ้า หากนี่คือเวลาของพระองค์สำหรับประเทศไทย ขอให้เราจับสายตาอยู่ที่พระองค์ และอธิษฐานร่วมกัน ให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ และน้ำพระทัยพระองค์สำเร็จเป็นจริง”

ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่

คำร้อง/ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ

Verse:
ได้ยินพระองค์ตรัส ว่าเราเฝ้ามองแผ่นดินนี้
ในใจเรารู้ดี ว่าพระองค์มีแผนการยิ่งใหญ่

Pre Chorus:
เราจึงมองดูพระองค์
ด้วยใจมั่นคง เชื่อในพระสัญญา
จากใจเราร้องเพลง ร่วมกันเปล่งเสียง เป็นคำอธิษฐาน

Chorus:
ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ ครอบครองเหนือประเทศไทย
จากใจของเรา ด้วยมือของเรา ให้เชลยได้เป็นไท
ให้พระพร (ความรัก) พระองค์หลั่งไหล ส่งออกไปยังทุกชนชาติ
เราประกาศด้วยยินดี นี่คือเวลา!

Bridge:
เราประกาศ ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ ให้ชาวโลกได้เห็นเป็นจริง
ในสวรรค์เป็นเช่นไร ให้ที่นี่ได้เป็นไป ตามน้ำพระทัย