ผลงานเพลงแปล

การแปลเพลงเป็นจุดเริ่มต้นของนักแต่งเพลงนมัสการไทยหลายๆท่านที่ผมรู้จัก ตัวผมเองก็เริ่มต้นจะการแปลเพลงนมัสการมาก่อน ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้แปลเพลงแล้วก็ตาม แต่ก็อยากจะนำมารวบรวมเพลงเฉพาะที่เคยแปลไว้และมีการนำไปใช้ในวงกว้างมาไว้ที่นี่เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงครับ

Days of Elijah – เวลาของเอลียาห์

Verse 1
นี่เป็นเวลาของเอลียาห์ ป่าวร้องถึงพระคำของพระเจ้า
และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้โมเสส ความชอบธรรมฟื้นคืนกลับมา
และแม้นี่เป็นเวลาการทนทุกข์ ความกันดาร ความมืดและสงคราม
แต่เรายังเป็นเสียงในที่ไกลโพ้นร้องว่า “จงเตรียมหนทางแห่งพระเจ้า”

Chorus
พระองค์จะมา ด้วยเมฆท่ามกลางนภา
ดุจแสงอาทิตย์แรงกล้า เมื่อเสียงแตรก้องทั่วฟ้า
ยกเสียงขึ้น ฉลองปีของพระองค์
และความรอดจากศิโยนจะเทลงมา

Verse 2
นี่เป็นเวลาของเอเสเคียล กระดูกแห้งได้ฟื้นคืนชีวี
และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ดาวิด รื้อฟื้นพระวิหาร การสรรเสริญ
และนี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวทุ่งนา ประชากรทุกคนทั่วโลกา
และเราเป็นคนงานที่ทรงเลือกไว้ให้รับใช้ ประกาศพระคำของพระเจ้า

Bridge
ผู้ทรงอยู่นิรันดร์ และผู้เสด็จมา…

—————————————–

Here I am to Worship – ข้าเข้ามานมัสการ

(ปรับปรุงมาจากเวอร์ชั่นอื่นอีกต่อหนึ่ง)

Verse 1
ดุจความสว่าง พระองค์เข้ามาในความมืด
ทรงเปิดดวงตาให้ข้าเห็น
ความงามที่ทำให้ใจข้ารักพระเยซู หวังจะได้อยู่กับพระองค์

Chorus
ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ
ข้ามาร้องว่าพระองค์เป็นพระเจ้า
พระองค์ทรงงดงามสง่า สมควรรับคำบูชา
พระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้า

Verse 2
องค์จอมราชาผู้ประทับในที่สูงยิ่ง
ทรงพระสิริในสวรรค์
ลงมาในโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม ทรงยอมยากจนเพราะรักเรา

Bridge
ไม่มีวันรู้… ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้า…ที่บนกางเขน (x4)

—————————————–

Blessed Be Your Name – สาธุการพระนามของพระเจ้า

(ปรับปรุงมาจากเวอร์ชั่นอื่นอีกต่อหนึ่ง)

Verse 1
สาธุการพระนาม ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ สาธุการพระนาม
สาธุการพระนาม เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร สาธุการพระนาม

Pre Chorus
ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา ฉันขอสรรเสริญ
แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา ฉันยังสรรเสริญ

Chorus
สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามของพระเจ้า สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด

Verse 2
สาธุการพระนาม เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา สาธุการพระนาม

สาธุการพระนาม บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม สาธุการพระนาม

Bridge
ทรงให้และทรงรับไป ทรงให้และทรงรับไป
แต่ฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป

—————————————–

Sing to the King – ร้องต่อราชา

Verse 1
ร้องต่อราชา ผู้ทรงครอบครองโลกา
สรรเสริญพระเยซู ผู้ยอมพลีชีวา
ความรอด ชีวิตใหม่ พระองค์ทรงนำมา
ชนชาติจงดีใจ พระเยซูเป็นราชา

Chorus
ร้อง ร่วมกันร้องเป็นเพลง
เปล่งเสียงร่วมบรรเลงมอบแด่พระเยซู
พระองค์เป็นทุกสิ่ง
ยกหัวใจร้องเป็นเพลง
ป่าวร้องด้วยบทเพลงสรรเสริญพระเยซู
เราร้องต่อราชา

Verse 2
เราจะเฝ้ารอ เพื่อวันนั้นพระองค์มา
เราจะเตรียมพร้อม วันและคืนที่จะมา
ร่วมกับคนมากมาย เราร้องโมทนา
ซาตานถูกทำลาย พระเยซูเป็นราชา

—————————————–

Stir in Me – เร้าหัวใจ

เร้าหัวใจ โปรดจุดดวงไฟที่โลกไม่อาจเข้าใจ
ฉันมานมัสการ
เร้าภายใน ด้วยความเร่าร้อนเกินหัวใจจะเก็บไว้
ฉันมานมัสการ

Chorus
ขอเปลี่ยน หัวใจ
โปรดสร้างและปั้นให้ฉันเป็นเหมือนพระองค์
ฉันมานมัสการ
ให้รักสุด ล้นใจ
นำฉันเข้าใกล้พระองค์ เมื่อนมัสการ
ฉันมานมัสการ (พระองค์)

—————————————–

I Could Sing of Your Love Forever – ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

(เฉพาะท่อน Bridge “โอ ฉันอยากเต้นโลดสรรเสริญ…”)

Bridge
โอ ข้าอยากเต้นโลดสรรเสริญ อาจดูเป็นเรื่องโง่งมงาย
แต่เมื่อโลกนี้ได้พบพระองค์ เขาจะเต้นยินดีอย่างที่พวกเราเป็นอยู่…

—————————————–

อีก 4 เพลงข้างล่างนี้ เป็นเพลงที่ผมแปลมาจากคริสตจักรที่เคยไปเรียนพระคัมภีร์และฝึกงานรับใช้ที่สิงคโปร์ครับ คือคริสตจักร Trinity Christian Centre ผู้แต่งเพลงทั้งหมดคือ Pastor Peter Loy ซึ่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งของผมในด้านการนำนมัสการ เพลงบางเพลงได้เคยถูกบันทึกไว้แล้วเมื่อครั้งผมยังรับใช้อยู่ที่คริสตจักรใจสมานครับ

Send Revival – ขอการฟื้นฟู

โปรดฟังเสียงเรา เราทูลขอ
เรากระหายพระองค์ โปรดทรงสัมผัส
โปรดอยู่ท่ามกลางเรา เราต้องการพระองค์
ขอพระองค์มา เทการฟื้นฟู

Chorus
เราต้องการเคลื่อนไปบนคลื่นแห่งพระสิริ
มีชีวิตสถิตย์ในพระคุณ
ฟื้นใจเรา องค์ทรงฤทธา ให้โชติช่วงดังเปลวไฟ
เราอยากให้พระองค์เยี่ยมเยียนพวกเรา
นมัสการต่อหน้าพระองค์
พระเยซู ขอการฟื้นฟู เทมา ณ ที่นี่

—————————————–

Under the Shelter of Your Wings – ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

Lord You have spoken, And I will heed Your voice
ข้าได้ยินเสียงตรัส และข้าจะเชื่อพระองค์

Humbly returning, Back to You my Lord
ใจถ่อมและหันกลับ คืนสู่พักตร์พระองค์

You’re calling me to Your truth
เพราะทรงเรียกข้า สู่ความจริง

So here I am running to You
ข้าอยู่ที่นี่ เรียกหาพระองค์

Chorus
Under the shelter of Your Wings, Under the shelter of Your Wings
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

I will hide myself Safe in Your arms
ให้ข้าใช้ชีวิต ปลอดภัยในพระหัตถ์

Your grace will be my covering
ให้พระคุณเป็นดั่งโล่กำบัง

Under the shadow of Your wings Under the shadow of Your wings
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

Lord I’ll live my life, To Your will I’ll align
ข้าจะใช้ชีวิต อยู่ในน้ำพระทัย

Your grace will be my covering
ให้พระคุณเป็นร่มปกคลุมตัวข้า

—————————————–

In the name of Jesus – ในพระนามพระเยซู

องค์พระวิญญาณ เปี่ยมด้วยฤทธา
ทรงครอบครองและอยู่ท่ามกลางเรา
องค์จอมโยธา สิงห์แห่งยูดาห์
เราประกาศชัยในนามพระองค์

Chorus
ในพระนามพระเยซู!
เราขอสั่งทำลายอำนาจของความมืด
ให้ประตูเมืองมารได้พินาศไป
ในพระนามพระเยซู!
เรายึดคืน ทุกๆสิ่งของพวกเรา
เราทำลายป้อมปราการด้วยคำสรรเสริญ
โดยฤทธิ์อำนาจแห่งนามเยซู!
มีฤทธิ์อำนาจในนามเยซู! (เราประกาศชัยในนามเยซู!)

—————————————–

Only Jesus – พระเยซู

God You’re the strength of my heart, You’re the joy of my delight
องค์พระเจ้าทรงเป็นกำลัง ทรงเป็นความยินดีชื่นบาน

We’ve come, come to worship You
และเราเข้ามาเพื่อสรรเสริญ

Give All my heart-felt praise to You, All the glory that is due
มอบถวายหัวใจสรรเสริญ ถวายพระสิริพระองค์

We’ve come, come to worship You
และเราเข้ามาเพื่อสรรเสริญ

Chorus
Only Jesus’ greater Only Jesus’ stronger
พระเยซูทรงยิ่งใหญ่ เข้มแข็งเหนือทุกนามใด

You’re exalted higher Above the heavens
พระองค์รับการยกชู อยู่เหนือสวรรค์

Only Jesus’ power Can save, heal, deliver
พระเยซูทรงมีฤทธิ์ รักษาและมอบชีวิต

Praise to You forever more… Forever more!
สรรเสริญพระเยซู เป็นนิตย์ ชั่วนิจนิรันดร์