เพลงที่ 3 ในโปรเจ็คท์ New Season ของ W501 เพลงนี้เริ่มแต่งขึ้นครั้งแรกในช่วงปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ปี 2017 ด้วยความตั้งใจที่อยากจะมีเพลงนมัสการที่มีกลิ่นของความเป็นไทยและอยู่ด้วย และอยากจะให้เป็นถ้อยคำที่มีพลังและคนไทยสามารถร่วมร้องด้วยกันในการนมัสการด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ จึงไม่มีอะไรที่เหมาะสมไปกว่าการนำคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานในมัทธิว บทที่ 6 ซึ่งหลายๆ คนอาจจะท่องได้อยู่แล้วมาปรับเป็นเนื้อเพลงนี้

เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า ‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์  และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายความชั่วร้าย’ มัทธิว 6:9-13 THSV11

ผมเชื่อว่าเมื่อเราร่วมกันร้องออกมาเป็นบทเพลงและป่าวประกาศคำอธิษฐานนี้ออกมาร่วมกันเป็นเสียงเดียวกันทั่วทั้งประเทศไทย จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทรงพลังเกิดขึ้น และเราจะได้เห็นสิ่งที่เราร้องนี้เกิดขึ้นเป็นจริงในยุคสมัยของเราบนแผ่นดินนี้อย่างแน่นอน!

คำอธิษฐาน

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : เมธา เกรียงปริญญากิจ

Verse:
พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน
ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง

Chorus:
ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา
ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์

Bridge:
อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์

The Lord’s Prayer

Verse:
Our God, our Father in heaven
Hallowed be Your name in all the earth
Jesus, our hearts cry out in prayer
Let Your Kingdom reign in all our life

Chorus:
Let Your Kingdom come as we enthrone You now
Let Your will be done in every heart
Lord let heaven comes on earth as we declare Your mighty power
Let Your glory fill this earth forevermore

Bridge:
Amen… Amen… We give glory and honor to Your name

W501_คำอธิษฐาน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคอร์ดเพลง

ร้องโดย :
เมธา เกรียงปริญญากิจ
เพ็ญ ศิริเพ็ญ จรัณยานนท์
นก รัตชนก สวนศรี
คิง พัลลภ ทิมา

นักดนตรี :
กลอง : โตโต้ เลือกสรร จริยพฤทธิพงศ์
เบส : โป้ ภิญโญ ใหม่ละเอียด
กีต้าร์ : เรืองกิจ ยงปิยะกุล