เราจะเปล่งเสียง

เราจะเปล่งเสียง

สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะทึ่งในตัวของกษัตริย์ดาวิดคือความสามารถในการสรรเสริญพระเจ้าของเขา เมื่อเราอ่านดูในหนังสือสดุดี ซึ่งเต็มไปด้วยถ้อยคำอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าของผู้รับใช้พระเจ้าหลายๆ คน ซึ่งผู้ที่เขียนไว้เยอะที่สุดคือดาวิดเอง...