เสียงแห่งความยินดี

หัวใจอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น Kingdom Worshipper! นั้นคือความคิดและจุดสนใจของการนมัสการที่อยู่นอกเหนือกรอบเล็กๆ ของชีวิตตัวเอง แต่มีความเชื่อว่าการสรรเสริญของเรานั้นสามารถส่งผลออกไปภายนอก ไปยังคนรอบข้างคุณ และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในที่ๆ คุณอยู่ได้!...
ไม่เหมือนเดิม

ไม่เหมือนเดิม

การนมัสการที่แท้จริงนั้น จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง มีประโยคที่บอกว่า “ถ้าเรานมัสการใคร เราก็จะเป็นเหมือนผู้นั้น” ถ้าเรานมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และบริสุทธิ์​ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีคุณลักษณะที่เหมือนพระเจ้ามากขึ้น...
ขอพระวิญญาณสถิต

ขอพระวิญญาณสถิต

มีอยู่บทเพลงหนึ่งที่ผมแต่งไว้ค่อนข้างนานพอสมควร ตั้งแต่ปี 2003 คือเพลง “ขอพระวิญญาณสถิต” เพลงนี้มีความสำคัญคือเป็นเพลงนมัสการเพลงสุดท้ายที่ผมแต่งขึ้นมาก่อนที่จะแต่งเพลงนมัสการไม่ออกไปถึงเกือบ 7 ปี!...