พระองค์แบกรับไว้

เพลงนี้แต่งขึ้น เป็นการตอบสนองต่อคำเทศนาของอาจารย์ Chee Kang Seng ในเช้าวันอาทิตย์หนึ่งที่คริสตจักร Living Streams เนื้อหานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องพื้นๆ แต่ขณะเดียวกันผมกลับรู้สึกว่าถ้อยคำนี้มีความหมายกับผมเป็นพิเศษในเช้าวันนั้น...