สุดหัวใจ

สุดหัวใจ

  มีเหตุผลมากมายที่คนๆหนึ่งจะเข้ามาสรรเสริญพระเจ้า และเป็นสิ่งดีที่เราจะสรรเสริญพระองค์สำหรับทุกๆสิ่ง แต่ว่าสิ่งต่างๆในชีวิตนั้นก็มักจะเข้ามาและผ่านเลยไปอยู่เสมอ และเราเองก็ต้องระวังไม่ให้แรงจูงใจในการสรรเสริญพระเจ้าของเราไปขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้น...