เหนือทุกสิ่ง

เหนือทุกสิ่ง

การสรรเสริญพระเจ้าทำให้เราได้ละสายตาจากสิ่งรอบข้าง ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ กลับมามองดูที่พระเจ้าอย่างท่ีพระองค์เป็น… แน่นอนว่าพระเจ้าไม่เคยต้องการคำสรรเสริญของเรา การสรรเสริญของเราไม่ได้ทำให้พระเจ้าใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลง...