เสียงแห่งความยินดี

หัวใจอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น Kingdom Worshipper! นั้นคือความคิดและจุดสนใจของการนมัสการที่อยู่นอกเหนือกรอบเล็กๆ ของชีวิตตัวเอง แต่มีความเชื่อว่าการสรรเสริญของเรานั้นสามารถส่งผลออกไปภายนอก ไปยังคนรอบข้างคุณ และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในที่ๆ คุณอยู่ได้!...
สุดหัวใจ

สุดหัวใจ

  มีเหตุผลมากมายที่คนๆหนึ่งจะเข้ามาสรรเสริญพระเจ้า และเป็นสิ่งดีที่เราจะสรรเสริญพระองค์สำหรับทุกๆสิ่ง แต่ว่าสิ่งต่างๆในชีวิตนั้นก็มักจะเข้ามาและผ่านเลยไปอยู่เสมอ และเราเองก็ต้องระวังไม่ให้แรงจูงใจในการสรรเสริญพระเจ้าของเราไปขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้น...