เราอาจจะเคยได้ยินคนพูดว่า การนมัสการนั้นเป็นการสื่อสารสองทาง คือเมื่อเราเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าหรือพูดกับพระองค์ พระองค์ก็ทรงตรัสกับเราด้วยในเวลาเดียวกัน แต่ผมเชื่อว่ายังมีสิ่งที่มากไปกว่านั้น เพราะว่าการนมัสการที่แท้จริงนั้นยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ระหว่างสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ กับสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะทำในชีวิตของเราได้ แปลว่าเมื่อเรา”หว่าน”คำสรรเสริญของเราขึ้นไปยังพระองค์ นอกจากพระองค์จะทรงฟังเราแล้ว พระองค์ก็จะเริ่มต้น”หว่าน”การอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์เข้ามายังชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจที่สดใหม่ในพระคำของพระเจ้า, การปลดปล่อยในฝ่ายวิญญาณ,​ การหายโรค และสิ่งต่างๆ ซึ่งพระเจ้าจะได้ทรงประทานให้กับเราตามพระสัญญาของพระองค์

ขอพระเจ้าทรงเปิดตาฝ่ายวิญญาณของทุกท่านที่เราจะได้มีความเชื่อมากขึ้นและเห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของเราร่วมกันครับ

เปิดดวงตา

คำร้อง/ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ

Verse:
เปิดดวงตา ขอให้ข้าได้เห็นพระองค์
พระเจ้าผู้อัศจรรย์ คำสรรเสริญเป็นของพระองค์
เปิดดวงใจ ข้าจะยอมทำตามพระทัย
ให้ข้าได้ยินเสียง ทุกวันเดินเคียงข้างตามพระองค์

Chorus:
เมื่อข้ายกชูมือสู่สวรรค์ ขอพระองค์่ทรงสัมผัส
โปรดประทานความเชื่อยิ่งใหญ่ ให้ข้ามั่นใจพระสัญญา
ข้าจะเพ่งมองดูที่พระพักตร์ ขอให้ข้าได้รู้จัก
ความอัศจรรย์ ความรักยิ่งใหญ่ โปรดเติมให้เต็มหัวใจ
ด้วยไฟของพระองค์

Album Track:
ร้องโดย บงกช ฮัดซัน