‘ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” – กิจการ 4:12 เพลงนี้พูดถึงหลักข้อเชื่อพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตของคริสเตียนทุกคน คือความเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่เราสามารถเข้ามายกย่องสรรเสริญพระเจ้าได้ ผมอธิษฐานว่าบทเพลงนี้จะมีส่วนในการที่ทุกท่านจะได้เห็นและสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ได้มอบชีวิตใหม่ให้กับเราทุกๆ คน!

เพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็คท์​ New Season โดย W501 ขอขอบคุณพี่เหวิน เรืองกิจ ยงปิยะกุล ที่ให้ผมได้มีส่วนร่วมในโปรเจ็คท์นี้ครับ

นามอัศจรรย์

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : เมธา เกรียงปริญญากิจ
English Lyric by Mehta K & Aarksara

Verse 1
เยซูนามแสนอัศจรรย์
Jesus, the greatest name of all

พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ
Wonderful redeemer, our redeemer

นามเดียว ชนะความบาปความตาย
Your name, defeat the sin and death

นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่
In you we live forever, forever

Chorus
ไม่มีใครหรือนามใดทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า
There is no other name, all of heaven and earth

หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ ของพระองค์
Who compares with the power of your name

พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียว บุตรพระเจ้า
Jesus Christ, our savior, only one, son of God

ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่ นิจนิรันดร์
You’re alive forever, mighty God!

Verse 2
เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง
We lift high the name of Christ

ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ
Humbly we cry out to you, cry out to you

วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ
Our souls roar with sounds of praise

มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์
With every breath we give our all, We give our all

Bridge
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระองค์
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า
Hallelujah Hallelujah Hallelujah to our King!

W501_นามอัศจรรย์

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคอร์ดของเพลงนี้

ศิลปิน :
เมธา เกรียงปริญญากิจ
เพ็ญ ศิริเพ็ญ จรัณยานนท์
นก รัตชนก สวนศรี
คิง พัลลภ ทิมา

นักดนตรี:
กลอง : โตโต้ เลือกสรร จริยพฤทธิพงศ์
เบส : โป้ ภิญโญ ใหม่ละเอียด
กีต้าร์ : เรืองกิจ ยงปิยะกุล