บ่อยครั้งเราที่เราสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า เรามักจะร้องบทเพลงถึงความยิ่งใหญ่ การครอบครองของพระองค์เหนือแผ่นดินโลกและสวรรค์ ซึ่งแน่นอนว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการยกย่องเช่นนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงปรารถนาจากชีวิตของเรามากยิ่งไปกว่านั้นก็คือ การที่เราจะยอมให้พระองค์จะได้ครอบครองเป็นราชาเหนือหัวใจของเราเอง เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าได้ในทุกๆ วัน  ลองถามตัวเองดูซิว่า วันนี้คุณยังมีอะไรบ้างในหัวใจของคุณที่ยังไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามาเป็นใหญ่?

ยอห์น 4:23-24 “แต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้อง จะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

ราชาแห่งดวงใจ

คำร้อง/ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ

Verse
พระสิริเป็นของพระองค์
พระเจ้าผู้เที่ยงธรรม ข้าขอนมัสการ
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์ โห่ร้อง เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ
และก้มกราบลง นมัสการพระองค์

Chorus:
ข้าจะนมัส….. การ ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น ที่หัวใจข้าต้องการ
ข้าขอถวาย….. วิญญาณ จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
พระเจ้าของข้า ราชาแห่งดวงใจ