หัวใจอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็น Kingdom Worshipper! นั้นคือความคิดและจุดสนใจของการนมัสการที่อยู่นอกเหนือกรอบเล็กๆ ของชีวิตตัวเอง แต่มีความเชื่อว่าการสรรเสริญของเรานั้นสามารถส่งผลออกไปภายนอก ไปยังคนรอบข้างคุณ และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในที่ๆ คุณอยู่ได้!

เพลงนี้ดูเผินๆ อาจจะดูกับเป็นเพลงที่เราร้องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัว แต่ในอีกด้านหนึ่ง ผมอยากให้เราฟังและร้องเพลงนี้ให้กับประเทศไทยของเรา ขอพระเจ้าเอาความเศร้าโศกวุ่นวายต่างๆ ออกไปและเปลี่ยนทั้งหมดให้เป็นเรื่องน่ายินดี และขอพระองค์กระทำสิ่งใหม่ในประเทศไทยของเรา!

เสียงแห่งความยินดี

คำร้อง/ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ

Verse:
พระองค์เปลี่ยนความเศร้าโศก เรื่องร้อนใจ
พระองค์เปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่ ให้ยินดี
สิ่งเก่าๆที่แล้วผ่าน ให้พ้นไป
เพราะพระองค์ประทานสิ่งใหม่ หนทางใหม่ๆ
ให้ใจเราล่องลอยขึ้นไป

Chorus:
ส่งขึ้นไปเป็นเสียง… แห่งความยินดี
ส่งขึ้นไปเป็นเสียง ตะโกน ก้อง ไป ให้โลกรู้
ว่าพระ…เยซูคริสต์
พระองค์ทรงกระทำสิ่งใหม่ เปลี่ยนแปลงข้างใน
และพระองค์สร้างความยินดีในหัวใจ
พระองค์เปลี่ยนแปลงฉันใหม่

Demo Track:
ร้องโดย วุฒิ วงศ์สรรเสริญ (เยเรมีย์, The Begin)

เสียงแห่งความยินดี