เพลงนี้แต่งขึ้น เป็นการตอบสนองต่อคำเทศนาของอาจารย์ Chee Kang Seng ในเช้าวันอาทิตย์หนึ่งที่คริสตจักร Living Streams เนื้อหานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องพื้นๆ แต่ขณะเดียวกันผมกลับรู้สึกว่าถ้อยคำนี้มีความหมายกับผมเป็นพิเศษในเช้าวันนั้น โดยเฉพาะภาพของพระเยซูที่ถูกตรึงอยู่บนกางเขน เพื่อยอมทนทุกข์รับความบาปและคำสาปแช่งแทนเราเพื่อให้เราได้รับชัยชนะและพระพรทั้งสิ้นที่พระองค์ได้กำหนดไว้ และนี่คือคำว่า”พระคุณ” ที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา

เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นในครั้งแรกเป็นเวอร์ชั่นอคูสติคนุ่มๆ แต่ได้มีการเรียบเรียงใหม่ให้หนักแน่นและมีพลังขึ้นเพื่ออยู่ในอัลบั้มเพลงนมัสการของ W501

พระองค์แบกรับไว้

คำร้อง/ทำนอง: เมธา เกรียงปริญญากิจ

Verse 1:
พระเยซูได้ถ่อมลง เจ็บทุกข์ทน
เพื่อช่วยฉันให้พ้น หลุดพ้นคำแช่งสาป
จะมีใครสักกี่คน ยอมตายเพื่อช่วยได้แม้คนบาป
และฉันสุดซาบซึ้งในพระคุณ

Chorus:
เพราะทรงยอมแบกไว้ พระองค์แบกรับไว้
ทุกข์และโศกโรคภัย ให้ฉันได้มีเสรี
เพราะทรงยอมแบกไว้ พระองค์แบกรับไว้
ความบาปลึกในใจ เพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณ

Verse 2:
ฉันจึงยอมก้มกราบลง ต่อพระองค์
ด้วยหัวใจสุขล้น รอดพ้นจากความบาป
วางจิตใจฉันถ่อมลง ต่อพระนาม
พระเยซูผู้นั้น ที่ไถ่ฉันพ้นความตาย

Demo Track:
ร้องโดย วุฒิ วงศ์สรรเสริญ (เยเรมีย์, The Begin)

W501 Versions: