ราชาแห่งดวงใจ

ราชาแห่งดวงใจ

บ่อยครั้งเราที่เราสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า เรามักจะร้องบทเพลงถึงความยิ่งใหญ่ การครอบครองของพระองค์เหนือแผ่นดินโลกและสวรรค์ ซึ่งแน่นอนว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการยกย่องเช่นนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงปรารถนาจากชีวิตของเรามากยิ่งไปกว่านั้นก็คือ...
เปิดดวงตา

เปิดดวงตา

  เราอาจจะเคยได้ยินคนพูดว่า การนมัสการนั้นเป็นการสื่อสารสองทาง คือเมื่อเราเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าหรือพูดกับพระองค์ พระองค์ก็ทรงตรัสกับเราด้วยในเวลาเดียวกัน แต่ผมเชื่อว่ายังมีสิ่งที่มากไปกว่านั้น เพราะว่าการนมัสการที่แท้จริงนั้นยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน...
กษัตริย์แห่งพระสิริ

กษัตริย์แห่งพระสิริ

สดุดี 24:7-10 “ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้น บานประตูนิรันดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามา กษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใด คือพระเจ้า ผู้เข้มแข็งและทรงอานุภาพ พระเจ้าผู้ทรงอานุภาพในสงคราม ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด...
ข้าขอวางใจ

ข้าขอวางใจ

  พี่เลี้ยงคนหนึ่งของผมเคยให้คำแนะนำเรื่องการรับใช้พระเจ้าเอาไว้ว่า “เราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าภายใต้ภาวะแห่งการพักสงบ” ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทำอย่างนั้น ที่เราจะยอมถ่อมตัวของเราลง หยุดทำสิ่งต่างๆตามกำลังความคิดของเรา...
เหนือทุกสิ่ง

เหนือทุกสิ่ง

การสรรเสริญพระเจ้าทำให้เราได้ละสายตาจากสิ่งรอบข้าง ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ กลับมามองดูที่พระเจ้าอย่างท่ีพระองค์เป็น… แน่นอนว่าพระเจ้าไม่เคยต้องการคำสรรเสริญของเรา การสรรเสริญของเราไม่ได้ทำให้พระเจ้าใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลง...
เราจะเปล่งเสียง

เราจะเปล่งเสียง

สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะทึ่งในตัวของกษัตริย์ดาวิดคือความสามารถในการสรรเสริญพระเจ้าของเขา เมื่อเราอ่านดูในหนังสือสดุดี ซึ่งเต็มไปด้วยถ้อยคำอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าของผู้รับใช้พระเจ้าหลายๆ คน ซึ่งผู้ที่เขียนไว้เยอะที่สุดคือดาวิดเอง...