เพลงที่ 3 ในโปรเจ็คท์ New Season ของ W501 เพลงนี้เริ่มแต่งขึ้นครั้งแรกในช่วงปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ปี 2017 ด้วยความตั้งใจที่อยากจะมีเพลงนมัสการที่มีกลิ่นของความเป็นไทยและอยู่ด้วย และอยากจะให้เป็นถ้อยคำที่มีพลังและคนไทยสามารถร่วมร้องด้วยกันในการนมัสการด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ จึงไม่มีอะไรที่เหมาะสมไปกว่าการนำคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานในมัทธิว บทที่ 6 ซึ่งหลายๆ คนอาจจะท่องได้อยู่แล้วมาปรับเป็นเนื้อเพลงนี้

เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า ‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์  และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายความชั่วร้าย’ มัทธิว 6:9-13 THSV11

ผมเชื่อว่าเมื่อเราร่วมกันร้องออกมาเป็นบทเพลงและป่าวประกาศคำอธิษฐานนี้ออกมาร่วมกันเป็นเสียงเดียวกันทั่วทั้งประเทศไทย จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทรงพลังเกิดขึ้น และเราจะได้เห็นสิ่งที่เราร้องนี้เกิดขึ้นเป็นจริงในยุคสมัยของเราบนแผ่นดินนี้อย่างแน่นอน!

คำอธิษฐาน

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : เมธา เกรียงปริญญากิจ

Verse1:
พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา
พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน
ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง

Chorus:
ให้แผ่นดินพระองค์ มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา
ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร
ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น
ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์ พระเจ้านิรันดร์

Bridge:
อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์
อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์

W501_คำอธิษฐาน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคอร์ดเพลง

ร้องโดย :
เมธา เกรียงปริญญากิจ
เพ็ญ ศิริเพ็ญ จรัณยานนท์
นก รัตชนก สวนศรี
คิง พัลลภ ทิมา

นักดนตรี :
กลอง : โตโต้ เลือกสรร จริยพฤทธิพงศ์
เบส : โป้ ภิญโญ ใหม่ละเอียด
กีต้าร์ : เรืองกิจ ยงปิยะกุล

%d bloggers like this: