ข้าเป็นของพระองค์

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : เมธา เกรียงปริญญากิจ
ร้องนำ: กิตติคุณ พรสุวรรณ

ไม่ใช่เพราะเราเลือกพระองค์ แต่เป็นเพราะพระองค์ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก พระองค์เป็นฝ่ายรักเราก่อน…และพระองค์เฝ้ารอให้เรารับความรักนั้น…ในวันที่เรารับเชื่อ ประกาศตัวเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์

ถ้าความจริงข้อนี้เลือนลางไปจากหัวใจของคุณ แล้วมันทำให้คุณสับสน ไม่มั่นคง ไม่แน่ใจว่ามีใครรักคุณหรือไม่…เราอยากชวนให้คุณเปล่งเสียงร้องเพลงนี้ออกมาดังๆ ประกาศออกมา บอกกับหัวใจของคุณเองว่า “ฉันเป็นของพระเจ้า ฉันเป็นลูกของพระองค์” เมื่อไหร่ที่คุณเชื่อและตระหนักรู้ว่าคุณเป็นลูกที่รักของพระเจ้า คุณจะรู้ว่าตัวคุณเองมีคุณค่า ชีวิตทุกวินาทีของคุณมีความหมาย เพราะมันถูกโอบล้อมด้วยความรักที่ไร้เงื่อนไขจากพระบิดาผู้ทรงไม่เคยละสายพระเนตรไปจากคุณ

โป๋ เมธา ไม่ได้เขียนเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาลอยๆ แต่เขาใช้ถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ และได้ชวน ชาย กิตติคุณ นักร้องเสียงเข้มมาเป็นผู้ถ่ายทอด เพลงนี้จึงเป็นการตอกย้ำอย่างหนักแน่นถึงความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง…นั่นคือ คุณเป็นลูกของพระเจ้า…พระองค์รักคุณ