บทเพลงและบทเรียนในการนมัสการ

โดย เมธา เกรียงปริญญากิจ

ศิษยาภิบาลและผู้นำนมัสการ ผู้แต่งเพลงนมัสการมากมายที่คริสตจักรไทยรู้จัก

เช่น ราชาแห่งดวงใจ, สิ่งเดียว, คำอธิษฐาน, นามอัศจรรย์, ขอพระวิญญาณสถิต ฯลฯ

ฟังเพลงจากอัลบั้ม “Kingdom Worshipper – ราชาแห่งดวงใจ”

ผ่าน Application ต่อไปนี้

หรือสนับสนุนด้วยการดาวน์โหลดเพลงบน iTunes และซื้อ CD

Song Stories

เบื้องหลังเพลงประทับใจ

แท่นบูชา

แท่นบูชา

การนมัสการที่แท้จริงคือการที่เรามอบชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า (โรม 12:1) มากกว่าแค่บทเพลงที่เราร้องออกมา ขอให้บทเพลงนี้ เป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงความปรารถนาที่เราต้องการมอบวางชีวิตของเราบน’แท่นบูชา’ที่พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นเจ้าของ เพื่อการสรรเสริญนมัสการของเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ตลอดไป

read more
ให้ข้าได้หายดี

ให้ข้าได้หายดี

บทเพลงที่จะเป็นดั่งคำอธิษฐานแห่งความเชื่อ สำหรับทุกคนที่ปรารถนาการเยียวยารักษาจากพระเจ้า สำหรับทุกร่างกายและจิตใจ เพื่อคุณจะสามารถรับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำ “สำเร็จแล้ว” เพื่อคุณบนไม้กางเขน และใช้ชีวิตในเสรีภาพของพระเจ้าอย่างที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้เพื่อคุณ

read more
ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ

ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ

เพลงนี้ได้แต่งขึ้นมาจากข้อพระคัมภีร์ในสดุดี 42:5 ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์หลักข้อหนึ่งในชีวิตของผม ที่จะใช้หนุนใจตัวเองทุกครั้งในยามที่ทุกข์ใจ หรือเหนื่อยล้าจนจิตใจไม่อยากนมัสการพระเจ้า ทุกๆ ครั้งที่รู้สึกเช่นนี้ ผมจะบอกกับตัวเองว่า   ‘จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์ และพระเจ้าของข้าพเจ้า’ เราสามารถสั่งจิตใจของเราได้ ให้นมัสการพระเจ้า เพราะเมื่อเราก้าวเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้า ทุกๆ สิ่งจะเปลี่ยนแปลงไป

read more
คำอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

เพลงที่ 3 ในโปรเจ็คท์ New Season ของ W501 เพลงนี้เริ่มแต่งขึ้นครั้งแรกในช่วงปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ปี 2017 ด้วยความตั้งใจที่อยากจะมีเพลงนมัสการที่มีกลิ่นของความเป็นไทยและอยู่ด้วย และอยากจะให้เป็นถ้อยคำที่มีพลังและคนไทยสามารถร่วมร้องด้วยกันในการนมัสการด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ จึงไม่มีอะไรที่เหมาะสมไปกว่าการนำคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนให้เราอธิษฐานในมัทธิว บทที่ 6 ซึ่งหลายๆ คนอาจจะท่องได้อยู่แล้วมาปรับเป็นเนื้อเพลงนี้

read more
ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้อพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่ 30:11-12 ‘พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์เป็นการเต้นรำ พระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบ ของข้าพระองค์ออก และทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดี เพื่อข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์และไม่นิ่งเงียบ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิตย์’ แน่นอนว่าเราทุกคนต้องพบเจอกับความทุกข์ยากในชีวิต แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเจอกับอุปสรรคปัญหา และความยากลำบาก ขอให้จำไว้เสมอว่าพระเจ้าของเรา ทรงเป็นพระเจ้าผู้แสนดี และพระองค์จะพาคุณไปสู่ชัยชนะในความยินดีของพระองค์!

read more
นามอัศจรรย์

นามอัศจรรย์

‘ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” – กิจการ 4:12 เพลงนี้พูดถึงหลักข้อเชื่อพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตของคริสเตียนทุกคน คือความเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่เราสามารถเข้ามายกย่องสรรเสริญพระเจ้าได้ ผมอธิษฐานว่าบทเพลงนี้จะมีส่วนในการที่ทุกท่านจะได้เห็นและสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ได้มอบชีวิตใหม่ให้กับเราทุกๆ คน

read more